BankID

De aller fleste av oss er i dag i besittelse av BankID, og stadig flere av finansaktørene som tilbyr kredittkort og forbrukslån lar kundene sine signere lånepapirer og bekrefte identitet ved å bruke denne elektroniske formen for legitimasjon.

Mange låneaktører på privatmarkedet har tatt i bruk BankID som en måte å legitimere og signere lånedokumenter på, og dette har ført til at behandlingstiden på kredittkort/forbrukslån har gått betraktelig ned.

BankID-logo-blaatyper-450

Hva er BankID

Kort forklart så er BankID en enkel og personlig måte å legitimere seg elektronisk på, slik at man kan identifisere seg eller signere dokumenter på nett. Mange kjenner til denne løsningen som en metode man bruker til å logge seg inn på nettbanken med. BankID er vanligst i form av en kodekalkulator som genererer koder man bruker til signering i kombinasjon med et personlig passord man har valgt ut. Det er bankene i Norge som står for utstedingen av BankID.

I dag har man to forskjellige typer BankID på markedet, og det er banklagret BankID og BankID gjennom mobiltelefonen. Den vanligste formen er banklagret BankID hvor din BankID er lagret hos Nets (tidligere kjent som BBS). Bruker du BankID på mobil er din BankID lagret på telefonens PIN-kort. Hvis man da skal signere et elektronisk dokument med banklagret BankID vil man derfor kunne gjøre dette ved å oppgi fødselsnummer, koden du får fra sikkerhetskortet (kalkulatoren) og et personlig passord. Skal du bruke BankID via mobil er det telefonnummer, fødselsdato og en selvvalgt PIN-kode som må brukes.

Forenkling, trygghet og fleksibilitet

Som du ser av dette så fører bruken av BankID til en forenkling av både legitimeringsprosesser og signering av dokumenter, og der man tidligere måtte identifisere seg med pass eller bankkort, kan man i dagens elektroniske hverdag bekrefte hvem man er ved å benytte BankID. I forbindelse med søknader om kredittkort og forbrukslån vil dette betyr at man slipper tidkrevende sending av dokumenter og påfølgende legitimering og signering via vanlig postgang.

En forkortelse av den totale behandlingstiden for kredittkort og forbrukslån betyr igjen at lånet man har søkt på blir utbetalt både raskere og enklere enn hvis man skulle legitimere seg og signere lånepapirer på vanlig måte. Lånedokumentene signerer du enkelt og kjapt digitalt samtidig som at bruken av BankID fullt ut bekrefter din identitet og ivaretar din elektroniske sikkerhet.

Totalt sett sørger dette for at du som kunde får en fleksibilitet og trygghet i forbindelse med søknad om kredittkort og lån, men husk også på at BankID i tillegg brukes på mange andre måter i vår elektroniske hverdag. Man møter stadig oftere på BankID når man skal betale varer man har kjøpt i en nettbutikk, og dette gir deg en ekstra trygghet ettersom man til stadighet hører skrekkhistorier om id-tyveri når man bruker kort til å betale med.

Noen kredittkort man kan søke på med BankID

De aller fleste av våre samarbeidspartnere lar sine kunder få mulighet til å benytte BankID i søknadsprosessen, og under ser du et lite utvalg av disse.