GE Money Bank forbrukslån

 • 250.000 kr.Max lånebeløp
 • 12 årMax løpetid
 • 16,84%Representativ effektiv rente

GE Money Bank er et sentralt foretak innenfor finans i Norge og selskapet er en av de absolutt største tilbyderne av både forbrukslån og kredittkort. GE Money Bank har erfaring fra 1939 og har over 300.000 norske kunder – dermed får du en solid aktør bak deg som tilbyr deg et lån som er tilpasset din personlige økonomi. Trygt og godt for alle parter.

line
GE Money Bank fordeler:
 • Høy lånegrense
 • Mulig ekstra reserve inntil 50.000 kroner
 • Gjeldsforsikring
 • Krav til personlig økonomi
line
GE Money Bank ulemper:
 • Minste lånegrense på 30.000 kroner
 • Høyt etbl. gebyr ved høy lånesum
line

GE står for General Electric og er en konsert som arbeider innenfor medier, finans og teknologi. Bare i Norge jobber det 300 mennesker innenfor GE Money Bank, og dette fører til at selskapet tilbyr et bredt spekter av tilbud innenfor forbrukerfinansiering. Når det gjelder forbrukslån har man muligheten til å låne alt fra 30.000 kroner til hele 250.000 kroner! 300.000 kunder i Norge sier en god del om hvilken posisjon selskapet har i landet.

Fordeler med GE Money Bank forbrukslån

Vi finner en rekke fordeler med GE Money Bank forbrukslån og blant disse er det at den maksimale lånegrensen på 250.000 kroner er forholdsvis høy. Selskapet tilbyr nå også en nominell rente som starter på 7,9% samt at lånet kan tilbakebetales over periode så lang som 12 år.

En annen fordel vi liker spesielt godt er muligheten til å få låne en ekstra reserve på inntil 50.000 kroner mot et gebyr på 200 kroner. Hvis du f.eks. får innvilget et lån på 200.000 kroner og har betalt ned 50.000 av lånet, har du muligheten til å låne de samme 50.000 kronene på nytt – mot gebyret på 200 kroner. Du trenger dermed ikke å søke om et helt nytt forbrukslån hvis det viser seg at du har behov for mer penger. Du kan imidlertid aldri låne mer enn det som er rammen på lånet ditt, i dette tilfellet 200.000, og heller aldri mer enn 50.000 kroner – selv om du har betalt ned 100.000 kroner.

Til sist ønsker vi å berømme GE Money Bank for kravene de stiller til de som ønsker å søke om forbrukslån hos dem. Du må være fylt 20 år for å få et lån på inntil 50.000 kroner og over 25 år for å få låne inntil 250.000 kroner. Det er også et krav om at du har en fast årsinntekt på minimum 200.000 kroner, samt at du ikke kan ha noen betalingsanmerkninger. Samlet sett utgjør dette en trygghet for både banken og ikke minst deg som kunde. Samtidig fremstår GE Money Bank som en seriøs aktør som viser ansvarlighet.

GE Money Bank har også en litt spesiell politikk når det gjelder etableringsgebyret som er på 1% av lånebeløpet. Denne prosentsatsen faller heldig ut om du låner under 100.000 kroner, men blir dyrere i forhold til andre banker hvis du låner mer enn dette.

line

Ulemper med GE Money Bank forbrukslån

Totalt sett kommer GE Money Banks forbrukslån godt ut av det, men det er et par ting vi har lyst til å påpeke. Vi nevnte i avsnittet ovenfor at etableringsgebyret på 1% av lånesummen kommer uheldig ut i forhold til andre lån når man låner over 100.000 kroner. Kanskje hadde det vært en tanke å innført et maksbeløp på etableringsgebyr? En annen ting som ikke er så positivt er at GE Money Bank har en høy minimums lånegrense på 30.000 kroner. Det burde absolutt vært mulig å låne beløp som er mindre enn dette.

line

Rentebetingelser

eff.rente 16,84%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 1% (kr 650), totalt kr 94.150.

Eksemplet ovenfor er gitt i hht. til Finansavtalen og er ment å være et representativt låneeksempel. Alle søknader som kommer inn vil bli vurdert individuelt etter søkers økonomi, og rentesatsene kan derfor blir både lavere og høyere enn dette.

Hvem passer GE Money Bank forbrukslån for?

GE Money Bank forbrukslån passer nok best for dem som har behov for store forbrukslån ettersom den nedre og den øvre lånegrensen er forholdsvis høye. Med de kravene GE Money Bank stiller til sine kunder så er det også nødvendig at man har orden på privatøkonomien. GE Money Bank foretar en individuell vurdering av hver kundes økonomi, så jo bedre stilt man er økonomisk jo heldigere faller man ut når det kommer til lånevilkår.

line

Tilbyder

Forbrukslånet tilbys altså av GE Money Bank som er en del av General Electric, som tidligere nevnt. Selskapet er sentralt i Norge når det kommer til forbrukerfinansiering og har altså over 300.000 kunder i porteføljen sin. På verdensbasis er GE Electric godt etablert i over 100 land med over 350.000 ansatte. Som en liten kuriositet kan vi nevne at General Electric ble grunnlagt i 1892 av selveste Thomas A. Edison – den store oppfinneren og mannen bak fonografen som gjorde at menneskene kunne ta opp og spille av lyd.

Konklusjon

GE Money Bank tilbyr et forbrukslån som er helt i toppklassen og scorer høyt med sine betingelser. Selskapet fremstår som trygt ettersom det stiller krav til lånetakernes private økonomi. Vi liker også muligheten til å ta et reservelån på inntil 50.000 kroner innenfor den eksisterende lånerammen, uten at man behøver å ta et nytt forbrukslån.

GE Money Bank forbrukslån

Søk lån ved å klikke på grønn knapp under.

SØK NÅ

eff.rente 16,84%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 1% (kr 650), totalt kr 94.150.

SØK NÅ

eff.rente 16,84%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 1% (kr 650), totalt kr 94.150.

Øvrige kostnader og betingelser
 • Min. lånebeløp –Kr 30.000,-
 • Max lånebeløp –Kr 250.000,-
 • Nominell rente fra – 7,9%
 • Nominell rente opptil – 21,9%
 • Nedbetalingstid –Inntil 12 år
 • Etableringsgebyr –1% av lånesum
 • Termingebyr – Kr.45,-
 • Effektiv rente, ved 65.000 kr. o/ 5 år –16,84%
 • Valgfri låneforsikring –Opptil 11% av mnd. beløp + 275 kr.