Hvordan få din kredittkortsøknad godkjent

Svært mange er interesserte i å skaffe seg et kredittkort, men det er langt fra alle som får søknaden sin godkjent. Hvorfor er det slik, og hva kan du gjøre for å få din kredittkortsøknad godkjent?

Når du sender inn en kredittkortsøknad er det flere momenter som teller inn for om akkurat din søknad blir godkjent eller avslått, og det kan derfor være greit å ha litt kunnskap om hvordan denne prosessen fungerer – enkelt forklart!

Søknad = kredittvurdering

Når du har funnet et kredittkort som passer til deg er det neste steget på veien å sende inn en søknad til finansforetaket som tilbyr det aktuelle kortet. Når du gjør dette godtar du også at selskapet bestiller en kredittvurdering av deg. Slike kredittsjekker gjøres av godkjente selskaper som f.eks. AAA Soliditet, Dun and Bradstreet eller liknende foretak. Banken bestiller altså en kredittvurdering på deg som viser den forventede betalingsevnen din, eller sagt med andre ord: er det sannsynlig at du vil klare å betale tilbake det du låner?

Kredittkort-kredittsjekk

På bakgrunn av en slik sjekk vil kredittkortselskapet bestemme om du får godkjent din søknad eller ikke. Kredittvurderingen fungerer altså som en veileder for kredittkortselskapet, og det er de som til syvende og sist bestemmer om de skal gi deg et kredittkort eller ikke.

Hvordan foregår en kredittvurdering?

Når en kredittvurdering blir gjort av deg vil tilgjengelig informasjon om deg og andre personers betalingshistorikk gi deg en automatisk score som legges inn i en scoringsmodell – som regel en skala som går fra 1 til 100, hvor 100 er høyest. I samarbeid med kreditor, i dette tilfellet kredittkortselskapet, settes det en grense på hvor høy poengsum som anbefales ved godkjenning av kredittkortsøknader.

Hva legges til grunn i en kredittvurdering?

For å gjøre dette så forståelig som mulig så er det kort sagt din finansielle historie og din nåværende øknomiske status som gjennomgås i en kredittvurdering. Opptil 3 år gamle opplysninger tas med her, og dette betyr opplysninger fra Brønnøysundregistrene, folkeregisteret, rettslige dommer i pengetvister og inkassosaker.

Faktorer som teller negativt på kredittvurderingen:
* Betalingsanmerkninger og inkassokrav som er uoppgjort
* Gjeldordning/alvorlige betalingsanmerkninger
* Ustabil inntekt – altså store variasjoner i denne
* Kontoovertrekk, sen betaling av regninger etc.
* Hyppige flyttinger gir en høyere kredittrisiko
* Enkeltmannsforetak med betalingsanmerkninger – du har juridisk ansvar

Av disse punktene er det betalingsanmerkninger som har den største innvirkningen på kredittvurderingen, og har man først fått en slik anmerkning har man 10 ganger så stor sjanse for å få en ny i forhold til andre.

Hva kan du gjøre?

For å si det enkelt: unngå at du faller inn i noen av de ovennevnte kategoriene! For noen kan dette være enklere sagt enn gjort, men det handler i all hovedsak om å ha en ryddig økonomi. En ryddig økonomi innebærer flere faktorer, men en av de viktigste er at du er nøye med å betale regningene dine i tide slik at du inngår inkasso og påfølgende betalingsanmerkninger. Har man ikke penger til å betale regningene er det viktig å kontakte kreditor og bli enig om en løsning – det er noe de aller fleste er interesserte i.

personligøkonomi

En uryddig økonomi henger som regel sammen med at man ikke har oversikt over det personlige forbruket og at dette da ikke står i samsvar med inntekten man har.

Våre tips for å unngå negativ kredittvurdering:
1. Ha full oversikt over forbruket ditt, og tilpass dette etter inntekten din
2. Betal regninger/lån til forfallsdato.

Du har betalingsanmerkning – hva gjør du?

Hvis du har fått en betalingsanmerkning er det én ting som gjelder, og det er å gjøre opp for seg for deretter å få den slettet. Selve fjerningen av anmerkningen kan ta noen uker.

Hvis du har fått en betalingsanmerkning du mener er feil har du 14 dager å protestere på deg før den registreres. Det er kreditor som har bevisbyrden og som må sannynligjøre riktigheten av kravet. Handle raskt hvis anmerkningen er feil. Er det korrekt er det om å gjøre å betale for seg raskt.