Online24-lånet

 • 250.000 kr.Max lånebeløp
 • 12 årMax løpetid
 • 19,74%Representativ effektiv rente

Online24-lånet kalles for et bruksreserve av selskapet selv, hvor man låner opp og betaler ned slik det passer best. Lånet fungerer slik at man bare betaler renter på den delen av kreditten man tar ut. Man kan søke om alt fra 10.000 – 250.000 kroner. Søker man om et lån, eller en kredittramme, på 100.000 kroner kan man ta ut deler av beløpet og la resten stå til siden!

line
Online24 fordeler:
 • Høy maksimal lånegrense
 • Lav minstegrense på 10.000 kroner
 • Kun renter på benyttet kreditt
 • Rask behandling av søknad
 • Ingen krav om sikkerhet
 • Valgfri månedlig innbetaling
line
Online24 ulemper:
 • Noe høy etableringskostnad
line

Online24-lånet er et spennende og svært fleksibelt forbrukslån som gir kunden en rekke valgmuligheter. Man kan strekke utbetalingen over så mye som 12 år og man kan velge om man vil ta ut hele eller deler av den kreditten man har fått godkjent. Man betaler derfor kun renter på den delen av kreditten man har tatt i bruk.

Fordeler med Online24-lånet

Som vi nevne ovenfor så er Online24-lånet litt spesielt ettersom det er så utrolig fleksibelt og gir oss mange valgmuligheter. Man har muligheten til å låne seg en bruksreserve eller kredittramme på et ønsket beløp opptil 250.000 kroner, og man kan velge om man vil ta ut hele eller deler av dette beløpet. Det er kun det beløpet bruker som man betaler renter på.

Det maksimale lånebeløpet som er på 250.000 kroner er også forholdsvis høyt, med det som er positivt er at man også har muligheten til å låne et så lavt beløp som 10.000 kroner. Vi ser på det som positivt at det er valgfritt hvor mye man vil betale inn, men det er likevel et krav om 2% av utestående beløp, minimum 200 kroner. Man har med dette muligheten til å strekke nedbetalingen av lånet til 12 år, og tilpasse den til den personlige økonomien. De færreste har en 100% forutsigbarhet når det kommer til økonomisk forbruk hver måned, og den fleksible nedbetalingen på Online24-lånet vil derfor lette hverdagen betraktelig.

Online24-lånet stiller heller ingen krav til sikkerhet i personlige eiendeler/eiendom og lånet kan man bruke til akkurat det man vil. Man har forøvrig muligheten til å øke kredittrammen med 50.000 kroner uten at man blir belastet med et nytt etableringsgebyr, men som nevnt er den maksimale lånegrensen på 250.000 kroner.

line

Ulemper med Online24-lånet

Vi nevnte lenger oppe i artikkelen at etableringskostnaden på 950 kroner er noe høy, spesielt hvis man ønsker å ta et lite lån. En differensiering hadde vært en fordel i så måte.

Rentebetingelser

eff. rente 19,74%, 65 000 o/5 år, etabl.gebyr. 950,- totalt 99.348.

Tallene over viser et representativt låneeksempel i hht. til Finansavtaleloven, og er derfor veiledende. Rentesatsen kan variere ettersom hver søknad behandles og vurderes individuelt.

Hvem passer Online24-lånet for?

Online24-lånet passer egentlig til hvem som helst – så lenge de har orden i økonomien. Lånet er perfekt hvis du ønsker å ha en kontantreserve i bakhånd, enten det er til krisetider eller når man ønsker å unne seg noe spesielt. Kontroll på økonomien er viktig ettersom kontantreserven bare er en liten telefonsamtale unna. Man får heller ikke godkjent lån hvis man har betalingsanmerkninger eller uoppgjorte inkassosaker. Man må også ha en årsinntekt på minimum 150.000 kroner.

line

Tilbyder

Online24-lånet skjer i samarbeid med DNB Finans, yA Bank og Collector, og da er det lett å skjønne at man har med erfarne aktører å gjøre. Alle disse er sentrale aktører i Norge innenfor finans, og du kan derfor være trygg på at du er i de beste og mest erfarne hender .

Konklusjon

Online24-lånet er som vi har nevnt flere ganger et meget fleksibelt og godt forbrukslån. Man kan si at dette lånet fungerer som en åpen konto hvor man har den kredittrammen man har søkt på tilgjengelig når man har behov for det. Når man har søkt om penger kan man tilbakebetale et beløpet man ikke har behov for og ha det stående som en reserve. Dette beløpet vil ikke påbeløpe renter – det er det kun beløpet man har tatt ut som gjør. All den tid man har så mye penger bare en telefonsamtale unna anbefales det at man er forsiktig med bruken.

Online24-lånet

Søk lån ved å klikke på grønn knapp under.

SØK NÅ

eff. rente 19,74%, 65 000 o/5 år, etabl.gebyr. 950,- totalt 99.348.

SØK NÅ

Øvrige kostnader og betingelser
 • Etableringsgebyr –Kr 950,-
 • Årspris –Kr 0,
 • Termingebyr – Kr.45,-
 • Transaksjonspris, kontofonoverføring –Kr.0,-
 • Transaksjonspris, utbetaling –Kr.0,-
 • Min. nedbetaling – 2% av utestående saldo, min. 200 kr.
 • Laveste eff. rente –11,37%
 • Nedbetalingstid –Inntil 12 år
 • Lånetype –Annuitet