Slik refinansierer du din kredittkortgjeld

Svært mange har vært i en situasjon hvor man har hatt et akutt behov for en ny sofa, et nytt kjøleskap eller en reparasjon på en bil. Problemet har imidlertid vært at man ikke har hatt de nødvendige midlene tilgjengelig for å kunne betale disse uforutsette utgiftene. For å kunne skaffe til veie de nødvendige pengene anskaffer mange seg handlekontoer på de aktuelle butikkene eller kredittkort hvor man tak i pengene raskt.

Dessverre opplever mange at det kan være en stor utfordring å betale tilbake disse pengene – spesielt hvis man har flere slike dyre smålån/kredittkort. Vi ser nærmere på hvordan refinansiering kan hjelpe deg.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er et begrep som kan virke fremmed for flere, men som de fleste har hørt om. Refinansiering dreier seg, for å si det enkelt, om ta opp et nytt lån for å slette gammel gjeld/gamle lån. Målet med refinansiering kan derfor sies å være at det nye lånet skal ha bedre betingelser enn det det gamle lånet har, slik at man kommer gunstigere ut rent økonomisk sett.

For eksempel kan man refinansiere lånet man har på huset sitt, slik at man får et nytt lån som har bedre rente enn det gamle huslånet ditt hadde. I prinsippet kan vi si at det samme gjelder for kredittkortgjeld. Kredittkortgjelden kan i svært mange tilfeller være kostbar, og hvis man har flere slike kort/smålån kan presset på økonomien merkes. En refinansiering av flere smålån til bedre betingelser vil derfor være gunstig i de aller fleste tilfeller.

Hvorfor bør du refinansiere din kredittkortgjeld?

Som det ble nevnt i avsnittet ovenfor så er den økonomiske delen av refinansieringen den fremste årsaken til at man ønsker å gjennomføre en slik. Man sletter altså ikke kredittkortgjelden man har, men man gjør den billigere i form av gunstigere betingelser når det kommer til renteutgifter og gebyrer, slik at man faktisk merker det i privatøkonomien.

I tillegg til den rent økonomiske biten så er det en annen faktor som spiller inn. Hvis man har flere kredittkort og gjeld på disse så kan det ofte være vanskelig å holde oversikten over hvor mye man betaler til hvem, hvor mye man er skyldig osv. Refinansierer man og samler gjelden under èn enkelt kreditor vil det bli mye enklere å forholde seg til den gjelden man har, i tillegg til at den skal bli billigere. Vi har alle opplevd å få én faktura i posten, én faktura på e-post og kanskje èn som går rett til nettbanken. Da ser man fort at det blir vanskelig å ha kontroll på pengene, og i verste fall fører dette til at man får inkassovarsler og purringer med påfølgende høye gebyrer.

En refinansiering av kredittkort vil få ned den totale kostnaden på den kredittkortgjelden man har, samtidig som man får en markant bedre oversikt over privatøkonomien. Du vil bli overrasket over hvor mye man kan spare på å refinansiere f.eks. 3 kredittkortlån og samle disse under et billigere forbrukslån – bare i gebyrer. Har man en samlet kredittkortgjeld på 30.000 kroner er det en realitet at man kan spare rundt 500 kroner hver måned gjennom en refinansiering, og i løpet av ett år påbeløper innsparingen seg til 6000 kroner! Da kan man trygt begynne så snakke om betydelige innsparinger og romsligere økonomi.

Hvordan gjennomfører man en refinansiering av kredittkortgjeld?

Først og fremst gjelder det å få en oversikt over kostnadene man har på sin eksisterende kredittkortgjeld før man gjennomfører en refinansiering. Det sier seg selv at en refinansiering er meningsløs hvis den totale kostnaden i ettertid skulle bli høyere. Kostnadene man skal kartlegge er da renter, avdrag og andre gebyrer man måtte ha på kredittkortgjelden. Når man har fått oversikten over dette gjelder det å finne et forbrukslån som kan tilby bedre betingelser enn de lånene du sliter med nå. Hus å søk bredt og undersøk nøye, slik at du finner det lånet som passer deg absolutt best.

Når dette er gjort og du har sendt inn en søknad, starter kanskje den viktigste øvelsen innenfor refinansiering – selvdisiplin! Å søke om et forbrukslån kan i mange tilfeller gå svært raskt, og det er derfor viktig å ha i mente hvorfor du gjør nettopp dette. Når pengene er mottatt har du én ting å gjøre: du skal innfri kredittkortgjelden din umiddelbart, og rett og slett nyte at du nå sitter med en mer økonomisk gunstig og oversiktlig gjeldsituasjon!

Oppsummering

I denne artikkelen har du fått et innblikk i hva refinansiering av kredittkortgjeld dreier seg om, og hvorfor det kan være gunstig for deg. Du har lest at du ved å samle gammel kredittkortgjeld under et nytt og billigere lån kan få betydelig lavere totalkostnader samt en bedre oversikt over din private økonomi. Husk at du i det øyeblikket du har fått ditt nye lån skal innfri din gamle og dyre gjeld. Avslutningsvis ønsker vi å komme med følgende visdomsord: Grunnen til at du refinansierer er at du skal håndtere din nåværende gjeld bedre – ikke for at du skal kunne ta opp mer gjeld.